Wekom op onze website

Camping Beveiliging

Medewerkers van Wolff Security zijn specialisten op het gebied van veiligheid op en rond uw  en camping.

Omdat wij heel goed weten dat beveiliging vaak wordt gezien als een noodzakelijke kostenpost proberen wij door onze nevendiensten voor u ons zo nuttig mogelijk te maken. Of het daarbij gaat om in en uit checken van verlate gasten, het controleren van het zwembad op zuurgraad en of bacterien, het wegprikken van wat zwerfvuil, het rechtzetten van een terras of het regelen van het verkeer tijdens wisseldagen, onze medewerkers staan altijd voor u klaar en zullen zonder dat de veiligheid in het geding komt u graag assisteren waar nodig.

Onze medewerkers houden voor u als opdrachtgever een uitgebreide rapportage bij waarin de werkzaamheden, bijzonderheden en ook de eventuele defecten staan vermeld. Indien gewenst zullen wij het niet nalaten om eenvoudige reparaties (zoals een lamp of zekering vervangen) uit te voeren en spreken onze medewerkers naast vloeiend Nederlands ook Engels en Duits.

Naast de verplichte diploma's heeft ons personeel ruime ervaring in beveiliging van campings, zij beschikken allen over de diploma's BHV, EHBO en aantekening kinder EHBO. Alle medewerkers van Wolff Security worden regelmatig bijgeschoold in de nieuwste ontwikkelingen qua veiligheid in het algemeen.

Onze medewerkers worden uitgerust met een mag-lite, EHBO tas en push too talk telefoontoestel en zijn verplicht tijdens hun werkzaamheden 1 maal per uur contact op te nemen met onze eigen meldkamer.